Praca o Chaosie zaakceptowana do “Astronomy & Astrophysics”

Nasz artykuł, zatytułowany “Chaotic and stochastic processes in the accretion flows of the black hole X-ray binaries revealed by recurrence analysis”, autorstwa Petry Sukovej, Mikołaja Grzędzielskiego i Agnieszki Janiuk, został zaakceptowany do druku w czasopiśmie “Astronomy and Astrophysics”. Praca opisuje nowatorską metodę ilościowej, matematycznej analizy szeregów czasowych w danych astrofizycznych, w celu poszukiwania oznak procesów typu chaosu deterministycznego. Jej podłożem może być nieliniowa hydrodynamika, związana z niestabilnością i zmiennością o charakterze cyklu granicznego w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur. Rysunek poniżej przedstawia przykładową krzywą zmian blasku, którą analizowaliśmy (obserwacja z satelity RXTE, mikrokwazar GX 339-4). Najnowsza, zaakceptowana wersja artykułu jest dostępna pod tym linkiem.

GX


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>