Przeglądówka o koalescencji czarnych dziur

Nasz przeglądowy artykuł na temat zjawiska koalescencji czarnych dziur, symulacji numerycznych tego procesu, oraz astrofizycznych aplikacji, ukaże się w materiałach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Tekst artykułu, autorstwa Agnieszki Janiuk i Szymona Charzyńskiego, spisany na postawie wykładu na 37. Zjeździe PTA, jest dostępny pod tym linkiem.

amr


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>