Hydrodynamika relatywistyczna w 3D

Nasza praca, zatytułowana “Relativistic hydrodynamics in 3D”, została spisana na podstawie plakatu zaprezentowanego na 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Artykuł, autorstwa Petry Sukovej, Szymona Charzyńskiego i Agnieszki Janiuk, jest dostępny pod tym linkiem.

cL005_visit0001


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>