Nominacja do Komitetu Astronomii PAN

W dniu 10.03.2016 prof. Agnieszka Janiuk otrzymała z rąk Dziekana Wydziału III Polskiej Akademii Nauk, prof. Romana Micnasa, nominację na 4-letnią kadencję w skład Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>