Fale grawitacyjne i błysk gamma

Satelita Fermi Gamma-ray Burst Monitor zasugerował niedawno, że źródło fal grawitacyjnych wykrytych w 2015 roku przez interferometr LIGO, GW150914, mogło być stowarzyszone ze słabą emisją błysku promieniowania gamma. Zaproponowaliśmy model teoretyczny, który może wyjaśniać tego typu zjawisko. Nasz artykuł pt. “On the gamma-ray burst — gravitational wave association in GW150914″ znajduje się pod tym linkiem (autorzy: Agnieszka Janiuk, Michał Bejger, Szymon Charzyński i Petra Sukova).

moviePsi40800


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>