Wniosek grantowy wysłany do NCN

Mikołaj Grzędzielski złożył wniosek grantowy w konkursie “Preludium” Narodowego Centrum Nauki, przeznaczonym dla początkujących naukowców. Tematem projektu Mikołaja, przygotowanego pod opieką prof. Agnieszki Janiuk, jest badanie mechanizmu lepkości w dyskach akrecyjnych. Trzymamy kciuki!

accretion


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>