Układy podwójne gwiazd i czarnych dziur w “Delcie”

Artykuł popularno-naukowy pt. “Układy podwójne gwiazd z czarnymi dziurami”, autorstwa Agnieszki Janiuk (CFT PAN) i Andrzeja Zdziarskiego (CAMK PAN), ukazał się w bieżącym numerze miesięcznika Delta (nr. 08/2016). Link do elektronicznej wersji artykułu znajduje sie też w zakładce Popularyzacja. RochePotential.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>