Nowości w astrofizyce czarnych dziur

W dniach 12-16 września, 2016, w Ljubljanie, w Słowenii, odbyło się 324 Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej zatytułowane  “New frontiers in Black Hole Astrophysics”. Agnieszka Janiuk przedstawiła tam referat pt. “On the gamma-ray-burst-gravitational wave associacion in GW150914″, zaś Petra Sukova przedstawiła prezentację na temat “Transonic structure of slowly rotating accretion flows around black holes”. Strona interentowa spotkania, jego program, oraz streszczenia wykładów i plakatów znajduje się tutaj.

IMG_5017


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>