Akrecja na czarną dziurę w błyskach gamma

Artykuł “Black hole accretion in gamma ray bursts”, aut. Agnieszki Janiuk, M. Bejgera, P. Sukovej i S. Charzyńskiego, został zaakceptowany do druku w Specjalnej Edycji czasopisma Galaxies: Gamma-Ray Bursts. Recent Theoretical Models and Observations. Materiały z tego tomu pochodzą z kontrybucji prezentowanych na Sesji 11 sympozjum Europejskiego Tygodnia Astronomii w Atenach (EWASS, 4-8 lipca 2016). Edytorami tomu są I. Contopoulos i S. Oates. Preprint naszego artykułu można znaleźć pod tym linkiem.

galaxies-logo


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>