Artykuł o mikrofizyce zaakceptowany do ApJ

Praca pt. “Microphysics in the gamma ray burst central engine”, autorstwa Agnieszki Janiuk, została zaakceptowana do Astrophysical Journal.

Pełny tekst pracy (preprint) jest dostępny pod tym linkiem. Rysunek poniżej przedstawia rozkład frakcji elektronów w stosunku do barionów w odległości do 50 promieni grawitacyjnych, w otoczeniu czarnej dziury o masie 3 mas Słońca i parametrze rotacji a=0.9, otoczonej namagnesowanym dyskiem akrecyjnym o masie 0.1 masy Słońca. Układ ten stanowi centralny silnik w rozbłysku gamma.

map_Ye_sbhDc


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>