Otwarcie przewodu doktorskiego

Na Radzie Naukowej CFT PAN w dniu 17. marca, mgr Mikołaj Grzędzielski otworzył przewód doktorski. Tematem jego rozprawy będą “Modele termicznych oscylacji dysków akrecyjnych w zastosowaniach dla układów z czarnymi dziurami”, zaś promotorem pracy jest dr hab. Agnieszka Janiuk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>