5-te spotkanie konsorcjum satelity Athena

W  dniach 21-24 marca, konsorcjum ds. budowy detektora X-IFU na pokładzie satelity Athena, zorganizowało piąte spotkanie uczestników tego projektu. Odbyło się ono w Instytucie IRAP w Tuluzie, we Francji. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w zebraniach doradczej grupy naukowej, a także w sesjach plenarnych. Na jednej z tych sesji zaprezentowaliśmy polskie rozwiązania technologiczne, które zostaną wdrożone do konstrukcji detektora.

29-X-IFU-CM5_Bemberg_fondation_Mars_2017_group_picture


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>