Artykuł o zmodyfikowanej lepkości zaakceptowany do A&A

Praca zatytułowana “Modified viscosity in accretion disks. Application to Galactic black hole binaries, intermediate mass black holes, and AGN” została zaakceptowana do publikacji w Astronomy and Astrophysics. Autorami są Mikołaj Grzędzielski, Agnieszka Janiuk, Bożena Czerny oraz Quingwen Wu, zaś materiał zawarty w artykule zostanie włączony do rozprawy doktorskiej, którą przygotowuje Mikołaj. Określenie ‘zmodyfikowana lepkość’ jest użyte w kontekście uogólnionej formuły opisującej tensor naprężeń lepkich, której używamy w naszych symulacjach numerycznych i modelowaniu dysków akrecyjnych. Formuła ta opisuje zmienny udział ciśnienia gazu i promieniowania w procesie dyssypacji energii w dysku, a parametr skalujący został oznaczony Greckim symbolem “mu”. Rysunek poniżej przedstawia, w jaki sposób relacje skalujące odzwierciedlają zachowanie obserwowanych źródeł, w których akreujące czarne dziury mają masy (i związane z nimi skale czasowe oraz jasnościowe) w zakresie wielu rzędów wielkości. Pełny tekst pracy (preprint) znajduje się tutaj.

fig13


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>