Fale uderzeniowe w relatywistycznych przepływach akrecyjnych

Nasza praca pt. “Shocks in the relativistic transonic accretion with low angular momentum”, aut. Petra Sukova, Szymon Charzyński, i Agnieszka Janiuk, została zaakceptowana przez Monthly Notices of RAS, i obecnie jest dostępna on-line.

W obszernej analizie numerycznej, pierwszej tego typu w literaturze ( poprzednie prace bazowały na opisie analitycznym), badamy różne rozkłądy momentu pędu w gazie opadającym na czarną dziurę i zmieniamy kluczowe parametry, takie jak spin dziury, energia całkowita oraz moment pędu materii.  W niektórych scenariuszach, tworzy się front fali uderzeniowej. Wyznaczamy zakresy parametrów, dla których fala po utworzeniu porusza się w kierunku do lub na zewnątrz od czarnej dziury, lub też te, dla których obserwujemy ruch oscylacyjny.

Wyniki symulacji skalują się z masą centralnej czarnej dziury i ogą być porównane z częstościami oscylacji kwazi-periodycznych wybranych mikrokwazarów ( GRS 1915+105, XTE J1550-564 czy IGR J17091-3624), a także dać interesujące skale czasowe zmienności w odniesieniu do supermasywnych czarnych dziur w centrach słabo aktywnych galaktyk, takich jak Sgr A*.

Rysunek poniżej przedstawia rozkład liczby Macha, a także gęstości i specyficznego momentu pędu w jednej z symulacji.

Link do artykułu znajduje się tutaj.

K500_NMRAS_122

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>