Seminarium o krótkich błyskach gamma

W dniu 7 marca Kostas Sapountzis przedstawił w CFT PAN seminarium zakładowe, na którym omówił wyniki swojej najnowszej pracy
dotyczącej modelowania dżetów w krótkich rozbłyskach gamma.

MDmag_rho_frame0030_b


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>