Nowy doktorat nadany w naszym zespole

Decyzją Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Mikołaj Grzędzielski otrzymał stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Uchwała nosi datę 23 Marca, 2018.

Tytuł naukowy został nadany na podstawie udanego zaliczenia wymaganych egzaminów doktorskich (Fizyka, Filozofia oraz język Angielski) oraz po przedstawieniu i publicznej obronie rozprawy. Praca zatytułowana “Models of accretion disks thermal oscillations in application to systems with black holes” została napisana pod opieką promotora, prof. Agnieszki Janiuk. Zewnętrznymi recenzentami rozprawy były prof. Ewa Szuszkiewicz (Wydział Fizyki, Uniwersytet Szczeciński), oraz prof. Christine Done (Physics Department, Durham University).


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>