Wizyta dr Moscibrodzkiej w CFT

W dniach 24-25. kwietnia, z wizytą w CFT PAN gościła dr. Monika Mościbrodzka z Radboud University w Holandii. Jej badania naukowe są związane z modelowaniem namagnesowanych przepływów plazmy akreującej na czarną dziurę, emisją spolaryzowanego promieniowania z okolic centrum Galaktyki, oraz obserwowanymi zjawiskami w okolicy horyzontu supermasywnej czarnej dziury, za pomocą metod interferometrii wielkobazowej oraz Event Horizon Telescope.

Na zdjęciu poniżej, od prawej: M. Mościbrodzka, A. Janiuk, A. Murguia-Berthier, I. Palit, K. Sapountzis.

IMG_20180425_213210218


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>