Artykuł o akrecji w dynamicznej czasoprzestrzeni zaakceptowany do ApJ

Nasza nowa praca pt. “Accretion in a dynamical spacetime and spinning up of the black hole in the gamma ray burst central engine”, aut. Agnieszka Janiuk, Petra Sukova i Ishika Palit, została zaakceptowana do druku w czasopiśmie Astrophysical Journal. Prezentujemy w niej nowy model ewolucji materii w kwazi-sferycznym, wolnorotującym przepływie akrecyjnym na czarną dziurę, której masa i spin ewoluuje adekwatnie do transferu masy-energii przez horyzont, zaś metryka Kerra zmienia się dynamicznie. Preprint artykułu na stronie arXiV można znaleźć pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>