Grant obliczeniowy w PL Grid

Otrzymaliśmy dostęp do zasobów PL-Grid w ramach nowego grantu obliczeniowego. Przyznane zosoby na superkomputerze zlokalizowanym w Cyfronet AGH to 25,000,000 godzin obliczeniowych (znormalizowanych). Dzięki temu mamy szansę zrealizować badannia w projekcie pt. “Symulacje wypływów z dysków akrecyjnych w rozbłyskach gamma”.

Prometheus_image


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>