Otwarcie przewodu doktorskiego Ishiki Palit

Na posiedzeniu Rady Naukowej CFT PAN w dniu 23 listopada 2018, pani mgr Ishika Palit otworzyła swój przewód doktorski w CFT. Tematem rozprawy doktorskiej będą “Własności wolno rotujących przepływów akrecyjnych na czarną dziurę”. Promotorem rozprawy jest prof. Agnieszka Janiuk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>