Raport z realizacji grantu Sonata-Bis

Zakończyliśmy realizację grantu Sonata-Bis przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2013-2018. Raport z projektu został przekazany do Narodowego Centrum Nauki.

Treść sprawozdania merytorycznego można znaleźć w zakładce Publikacje.

Oto krótki opis popularyzatorski wyników projektu w języku polskim. Opis_popularny_PL


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>