Artykuł o produkcji dżetów w krótkich błyskach gamma ukaże się w ApJ

Artykuł pt. “The MRI imprint on the Short GRB jets” autorstwa Kostasa Sapountzisa i Agnieszki Janiuk został przyjęty do druku w Astrophysical Journal. Praca nasza szczegółowo przedstawia obecność turbulencji magnetorotacyjnej w obrębie dysku akrecyjnego i jej wpływ na minimalną skalę zmienności czasowej dżetu, powstałego wskutek akrecji na czarną dziurę. Obiekt ten został utworzony po zlaniu się dwóch gwiazd neutronowych, i przejściowym etapie supermasywnej gwiazdy neutronowej, która zachowała specyficzną w naszej symulacji konfigurację pola magnetycznego. Zmienność dżetu analizujemy dzięki wyznaczeniu asymptotycznej wartości czynnika Lorentza, zdefinowanego jako stosunek strumienia całkowitej dostępnej energii (termicznej i Poyntinga) do strumienia masy. Preprint artykułu znajduje się pod tym linkiem.

 

mu_compare.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>