Konferencja Frascati

W dniach 3-8 czerwca w Palermo, we Włoszech, odbyła się kolejna XIII-ta konferencja z cyklu Frascati Workshop on Multifrequency Behaviour of High Energy Cosmic Sources. Osiągnięcia zespołu astrofizycznego w CFT PAN zostały przedstawione na dwóch referatach przygotowanych przez prof. Janiuk. Pierwszy dotyczył modelowania zmienności mikrokwazarów za pomocą kodu GLADIS, „GLADIS: Global Accretion Disk Instability Simulation code”. W drugim zaprezentowana została tematyka modelowania akrecji i wypływów z centrów rozbłysków gamma, a referat nosił tytuł „Multimessanger Signals from Short Gamma ray Bursts”.

Na zdjęciu poniżej: profesorowie Dorota Rosińska (OA UW), Franco Giovanelli (INAF Roma), Agnieszka Janiuk (CFT PAN) i Janusz Ziółkowski (CAMK PAN).

IMG_1097


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>