Praca o kilonowej zaakceptowana do Astrophysical Journal

Wkrótce ukaże się w Astrophysical Journal artykuł, w którym dyskutujemy możliwośc powstawania pierwiastków ciężkich, do Thoru i Uranu włącznie, w procesie szybkiego wychwytu neutronów. Nukleosynteza tych izotopów jest możliwa w obszarze wypływu z dysku akrecyjnego, towarzyszącego emisji krótkiego rozbłysku gamma. Tego typu wypływy, bogate w radioaktywne ciężkie izotopy, prowadzą do obserwacji zjawiska kilonowej. Kilonową taką zaobserwowano po rozbłysku GW 170817, stowarzyszonym z emisją fali grawitacyjnej, wywołanej zlaniem się pary gwiazd neutronowych.

Preprint artykułu można zobaczyć pod tym linkiem.

Na rysunku pomiżej: rozkład obfitości izotopów generowanych w wyniku szybkiego wychwytu neutronów na trajektoriach w wietrze opuszczającym dysk akrecyjny (szare linie przedstawiają poszczególne trajektorie, linia czerwona to rozkład uśredniony po kątach). Punkty niebieskie odpowiadają obserwowanym obfitościom izotopów pierwiastków ciężkich w Układzie Słoneczym.

AbundancesA_solar_tot_a09b10

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>