Zjazd PTA

W danich 9-12 września, w Olsztynie, uczestniczyliśmy w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Ishika Palit zaprezentowała poster zatytułowany “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRBs in the Collapsar model”. Również nowa magistrantka, Dominika Król, przygotowała nową kontrybucję pod tytułem “Evolution of the black hole mass and spin in collapsars for rotating and magnetized pre-supernovae”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>