Rozpoczęcie kształcenia w szkole Geoplanet

Od października 2019 roku, działalność rozpoczęła szkoła doktorska Geoplanet, do której należy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Szkołę tworzy łącznie siedem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk:

W CFT PAN do Szkoły Geoplanet został przyjęty na razie 1 student, Mgr. Bestin James. Jest on zwycięzcą konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt. “Hiperakrecja materii na czarną dziurę”, prowadzonego pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>