Konferencja TCAN o podwójnych gwiazdach zwartych

W dniach 6-10 lipca odbyła się konferencja pt. TCAN on Binary Neutron Stars Workshop 2020, zorganizowana przez grupę prof. Manueli Campanelli (Rochester Institute of Technology). Z powodu pandemii, spotkanie było całkowiecie wirtualne. Udało się jednak zgromadzić na nim wielu specjalistów zajmujących się relatywistyczną astrofizyką i symulacjami zlewających się gwiazd zwartych. Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na temat Nukleosyntezy w wypływach powstających po zderzeniu gwiazd.

Strona konferencji znajduje się pod tym linkiem. Wszystkie prezentacje zostały nagrane i można je przeglądać na kanale Youtube.

gravitational_waves


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>