Artykuł o znikającej gwieździe zaakceptowany do ApJ Letters

Nasza praca zatytułowana “On the maximum stellar rotation to form a black hole without an accompanying luminous transient”, autorstwa Ariadna Murguia-Berthier, Aldo Batta, Agnieszka Janiuk, Ilya Mandel, Enrico Ramirez-Ruiz i Rosa Wallace-Everson, została zaakceptowana do publikacji w Astrophysical Journal Letters.

W tym artykule przedstawiamy wyniki symulacji GR MHD podając ograniczenie na maksymalny stopień rotacji gwiazdy, która mogła być progenitorem obiektu takiego jak PHL293B-LBV oraz N6946-BH1, a także oszacowujemy ogólny udział w populacji takich masywnych gwiazd, które nie zostawiają pozostałości po kolapsie (tzw. ‘znikające gwiazdy”). Odkrywamy, iż około kilka procent pojedynczych gwiazd typu O o zmierzonych prędkościach rotacji może obracać się wolniej niż krytyczna wartość momentu pędu przed kolapsem, a zatem według naszych przewidywań, nie pozostawią widocznego śladu po swoim kolapsie.

Link do pracy na serwisei ArXiV znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>