Kłaczkowata akrecja z wiatru w Cygnusie X-1

Cygnus X-1 jest jednym z najjaśniejszych źródeł rentgenowskich i wykazuje szybką zmienność jasności w zakresie promieni X, w skalach czasowych od milisekund aż po miesiące. Zjawisko to zachodzi zarówno w twardym jak i miękkim stanie widmowym. W najnowszej pracy Ishika Palit, Agnieszka Janiuk i Bożena Czerny, proponują wyjaśnienie fizycznego mechanizmu odpowiedzialnego za krótkookresową zmienność  (<100 s) tego obiektu w stanie Twardym/Niskim (tzw. Hard/Low state). Symulacje wykonane za pomocą kodu hydrodynamicznego w ogólnej teorii względności, uwzgledniające występowanie transonicznych fal uderzeniowych w przepływie akrecyjnym na czarną dziurę, oraz zmienność wywołaną kłaczkowatą naturą wiatru gwiazdowego, są w dobrej zgodności z obserwacjami. Dane rentgenowskie źródła pokazują jak wyglkąda widmo mocy zmienności obiektu, odzwierciedlają nasz model.
Preprint artykułu zaakceptowanego do Astrophysical Journal znajduje się pod tym linkiem.
Schematic

Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>