12 spotkanie Konsorcjum X-IFU

W dniach 2-6 listopada, odbyło się  12-te spotkanie Konsorcjum X-IFU. Zostało ono zorganizowane w formie wirtualnej, na platformie ZOOM. Harmonogram spotkania obejmował trzy sesje plenarne, w których przedstawiono referaty naukowe związane z tematyką astrofizyki wysokich energii, oraz raporty na temat inżynierii systemu budowanego detektora X-IFU na pokładzie satelity Athena. W ramach sesji równoległych, odbyły się spotkania zespołów roboczych XSAT (Doradczy Zespół Naukowy), XISC (Centrum Naukowe Instrumentu) oraz XCAT (Zespół Kalibracyjny).

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>