Wyróżniająca ocena końcowa realizaji projektu

Otrzymaliśmy akceptację i ocenę raportu końcowego z realizacji grantu Sonata-Bis. Projekt badawczy pt. “Astrofizyka procesów wokół obieków zwartych” był kierowany przez prof. Agnieszkę Janiuk w latach 2013-18. Grant został uznany w ocenie ekspertów NCN za wyróżniający.

Black_Hole_Milkyway


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>