Artykuł o kolapsujących gwiazdach zaakceptowany w ApJ

Praca pt. “Accretion induced black hole spin up revised by numerical GR MHD simulations” autorstwa Dominiki Król i Agnieszki Janiuk została przyjęta do druku w Astrophysical Journal. Artykuł przedstawia ograniczenia na zmiany masy i spinu czarnej dziury powstającej podczas kolapsu masywnej rotującej gwiazdy, w której metryka Kerra ulega w zwiazku z tym systematycznym modyfikacjom. Preprint pracy znajduje się pod tym linkiem.

A085S14Beta1RhoAphiContdump034


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>