Ishika Palit otrzymała stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki

W dniu 20 września, 2021, Ishika Palit z sukcesem obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną “Selected aspects of low angular momentum accretion onto black hole” napisaną pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk. W dniu 1. października, Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN nadała pani Ishice Palit stopień doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki.

Na zdjęciu poniżej, Ishika Palit odbiera dyplom doktorski i składa ślubowanie. Po lewej – opiekun pracy doktorskiej, po prawej – Przewodniczący Rady Naukowej CFT PAN, prof. Lech Mankiewicz.

IMG_3862


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>