Praktyki i staże naukowe w grupie astrofizycznej

Istnieje możliwość odbycia praktyk oraz stażu naukowego w grupie astrofizycznej CFT PAN. Propozycja adresowana jest do studentów studiów magisterskich.

W ramach “praktyk”, proponujemy 1 miesiąc nauki podstaw obróbki danych obserwacyjnych z satelitów rentgenowskich,
dotyczących układów podwójnych z czarnymi dziurami, lub nauki działania jednego z kodów komputerowych, którymi posługujemy się w naszej pracy. Udział jest bezpłatny. Umożliwiamy zaliczenie w ten sposób obowiązkowych praktyk wymaganych na macierzystej Uczelni studenta.

Dla osób poważnie zainteresowanych kontynuacją pracy badawczej, istnieje możliwość wzięcia udziału w stażu naukowym,
w zakesie analizy danych lub modelowania teoretycznego procesów zachodzących w otoczeniu astrofizycznych czarnych dziur. Staż ten nie może mieć na celu zaliczenia praktyk studenckich na Uczelni.

W ciągu kilku miesięcy stażu, student będzie miał okazję pogłębić wiedzę a także wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności
podczas pracy nad konkretnym projektem badawczym. Za pracę w ramach stażu student może otrzymać wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia,

Umożliwiamy zdobycie doświadczenia naukowego, a w przypadku uzyskania
interesujących wyników badawczych, wpisanie na listę autorów ewentualnej publikacji. Dla osób pragnących związać swoją karierę naukową z astrofizyką, wcześniejszy staż będzie dużym atutem przy ubieganiu się
o stanowisko asystenta (doktoranta) w CFT PAN. Praktyki oraz staże można odbywać całorocznie, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.
CFT PAN niestety nie zapewnia zakwaterowania.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>