Gwiazdy zwarte w Barcelonie

Petra Sukova i Mikołaj Grzędzielski wzięli udział w szkole astrofizycznej pt. “The Many Faces of Compact Stars”, która odbyła się w Barcelonie w dniach 22-26.09.2014. Strona internetowa szkoły znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>