Seminarium Petry w CAMK

Petra Sukova wygłosiła seminarium w Centrum Astronomicznym PAN. Tematem były wyniki naszej ostatniej pracy, dotyczącej fal uderzeniowych w przepływach akrecyjnych oraz obserwacyjnych efektów z nimi związanych. Prezentację z tego seminarum można znaleźć na naszej stronie.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>