Szerokopasmowa emisja radiowo głośnych kwazarów

Praca na temat dwóch radiowo głośnych kwazarów z szerokimi liniami absorpcyjnymi, autorstwa Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, Krzysztofa Katarzyńskiego i Agnieszki Janiuk, ukazała się w tym miesiącu w czsopiśmie Astronomy and Astrophysics. Link do wersji elektronicznej znajduje się tutaj. Nasza analiza pokazała, że emisja w zakresie rentgenowskim, związana z dżetem, jest obecna zarówno w słabych jak i silnych źródłach radiowych, jednak jej frakcja skaluje się z mocą dżetu.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>