Nagroda dla Mikołaja Grzędzielskiego

Mikołaj Grzędzielski otrzymał nagrodę w konkursie CFT PAN na projekty realizowane przez młodych naukowców pod kierunkiem opiekunów naukowych. Tytuł projektu to “Analiza źródeł rentgenowskich”. Gratulujemy!


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>