Linie widmowe w astrofizyce

Mikołaj Grzędzielski wziął udział w konferencji pt. “10th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics”, która odbyła się w miejscowości Srebrne Jezero w Serbii, w dniach 15-19 czerwca. Tematem spotkania były metody diagnostyki gazu w rozmaitych obiektach kosmicznych, od Układu Słonecznego, po odległe kwazary, za pomocą badania kształtu i szerokości obserwowanych linii widmowych. Strona interenetowa konferencji znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>