Uczestnicy projektu

Bożena Czerny   Bożena Czerny

profesor, pracownik CFT PAN, kierownik projektu
Conor Wildy   Conor Wildy

post-doc, CFT PAN, wykonawca projektu
Swayamtrupta Panda   Swayamtrupta Panda

asystent CFT PAN, doktorant CAMK PAN, wykonawca projektu
Marzena Śniegowska   Marzena Śniegowska

studentka Uniwersytetu Warszawskiego, wykonawca projektu


Krzysztof Hryniewicz
doktorant CAMK, specjalista w zakresie linii emisyjnych kwazarów, w projekcie odpowiada za przygotowanie wniosków obserwacyjnych oraz modelowanie otrzymanych widm kwazarów