Ladies and Gentlemen. Due to the coronavirus epidemic in Poland, the CTP PAS is operating in a limited way. In particular, until further notice the secretariat and the accountancy of the CTP PAS will be working only remotely. Contact with the administration is possible only by an e-mail. We are sorry for any inconvenience.

Seminars

Date Seminar
17
December
2014
Thermal solitons in quasi-1D Bose gas revisited
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
9
April
2014
Can we take a picture of a Rydberg atom?
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
6
December
2012
Classical field approximation versus exactly solvable Lieb-Liniger and Yang-Yang models
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
25
May
2012
Własności widma wzbudzeń elementarnych jednowymiarowego gazu oddziałujacych bozonów
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
25
May
2012
Czy pole klasyczne spelnia twierdzenie wirialne?
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
7
March
2012
Faza Lieba jako kwazijednowymiarowy oddziałujący gaz Bosego w równowadze termodynamicznej
Prof. Mirosław Brewczyk
(UNIWERSYTET W BIAłYMSTOKU)
More
Date Seminar
Date Seminar
No future seminars!
Date Seminar