Ladies and Gentlemen. Due to the coronavirus epidemic in Poland, the CTP PAS is operating in a limited way. In particular, until further notice the secretariat and the accountancy of the CTP PAS will be working only remotely. Contact with the administration is possible only by an e-mail. We are sorry for any inconvenience.

Seminars

Date Seminar
4
December
2013
KhanAcademyPolski - nauka przez internet od kuchni<br> <br>Niskomocowy klaster obliczeniowy
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
27
March
2013
Równania Weia-Normana dla ewolucji unitarnej
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
18
May
2005
Topologia przestrzeni konfiguracyjnej pól z cechowaniem na sieci (część II)
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
27
April
2005
Topologia przestrzeni konfiguracyjnej pól z cechowaniem na sieci
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
5
December
2001
Ustalanie cechowania w QCD na sieci.
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
7
November
2001
Geometryczne aspekty QCD na sieci
Dr Szymon Charzyński
(UNIWERSYTET KARDYNAłA STEFANA WYSZYńSKIEGO)
More
Date Seminar
Date Seminar
No future seminars!
Date Seminar