Szanowni Państwo. W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa CFT PAN działa w ograniczonym zakresie. W szczególności do odwołania sekretariat i księgowość CFT PAN pracują zdalnie. Prosimy o kontakt tylko drogą elektroniczną. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Praktyki i staże naukowe w CFT PAN

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza studentów III, IV, i V roku kierunków scisłych do odbycia płatnych staży/praktyk naukowych w naszej placówce. Staże trwają jeden miesiąc z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

Uwaga: Osoby chcące rozpocząć z nami współprace w innych dziedzinach niż wymienione poniżej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami naukowymi CFT.

Lista proponowanych tematów i opiekunów staży/praktyk

 1. Prof. Lech Mankiewicz

  Tłumaczenie zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski.

  Praktyki licencjackie dla studentów Wydziału Matematyki UW przy tłumaczeniu zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski, www.khanacademy.org -> pl.khanacademy.org.


 2. Prof. Adam Sawicki

  Uniwersalność i optymalność bramek kwantowych.

  Skończony zbiór bramek kwantowych jest uniwersalny jeżeli można z jego pomocą zbudować dowolną n-wymiarową bramkę kwantową. Charakteryzacja bramek uniwersalnych jest daleka od pełnej. Jest ona w naturalny sposób związana z interesującymi strukturami matematycznymi. Poszukuję studentów ostatni lat studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie fizyki/matematyki zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie fizyki matematycznej/teorii informacji kwantowej. Wiedza w zakresie teorii grup i algebr Liego, podstaw mechaniki kwantowej, algebraicznej teorii liczb lub teorii sterowania będzie bardzo pomocna. Do zadań będzie należała praca badawcza dotycząca charakteryzacji uniwersalnych bramek kwantowych oraz badanie ich optymalności przy wykorzystaniu technik matematycznych pochodzących ze wspomnianych wyżej dziedzin. Potrzebne będzie również rozwinięcie nowych metod badawczych.


 3. Prof. Kazimierz Maria Rzążewski

  Badanie gazów kwantowych zarówno bozonów jak i fermionów.

  Od lat zajmuję się teorią gazów kwantowych, zarówno bozonów jak i fermionów.W przypadku bozonów rozwinęliśmy oryginalną metodę pól klasycznych do opisu statystycznych własności słabo oddziałującego gazu w niezerowych temperaturach. Zapraszam do współpracy nad badaniem roli oddziaływań długozasięgowych w takich gazach.W przypadku fermionów zapraszam do rozwinięcia naszych badań nad stanem podstawowym wielu fermionów oddziałujących siłami dipolowymi. Zbliża się doświadczenie nad takim gazem. W obu przypadkach poważną rolę odgrywają symulacje komputerowe.


 4. Prof. Karol Życzkowski

  Splątanie kwantowe w układach wielu cząstek.

  Opis korelacji kwantowych w układach złożonych nie jest jeszcze kompletny. Zadanie polega na próbie charakteryzacji wielkości kwantowego splątania dla pewnych klas stanów kwantowych w układach wielu kubitów i wymaga zarówno obliczeń numerycznych jak i stosowania metod algebraicznych.


 5. Prof. Karol Życzkowski

  Własności macierzy losowych z zadaną strukturą.

  Nieznane oddziaływanie układu fizycznego można przybliżać poprzez macierz z elementami losowymi. Celem projektu będzie analiza własności macierzy, które odpowiadają kwantowym układom wielocząstkowym o zadanej topologii oddziaływań. Praca głównie numeryczna.

Nabór na staże odbywa sie przez cały rok. Możliwy jest udział w powyższych lub innych projektach badawczych pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, po wstępnym uzgodnieniu z potencjalnym opiekunem. CFT PAN prowadzi badania w zakresie klasycznej i kwantowej teorii pola, klasycznego i kwantowego chaosu, informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej zimnych gazów atomowych i molekuł, fizyki ciała stałego oraz zjawisk kosmicznych w różnych skalach czasowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum pod numerem telefonu (22) 847 09 20 lub bezpośrednio z pracownikiem CFT PAN zajmującym się tematyką odpowiadajacą zainteresowaniom kandydata.