Szanowni Państwo. W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa CFT PAN działa w ograniczonym zakresie. W szczególności do odwołania sekretariat i księgowość CFT PAN pracują zdalnie. Prosimy o kontakt tylko drogą elektroniczną. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Badania naukowe

CFT PAN kieruje się postanowieniami Europejskiej Karty Naukowca

Więcej

Tematyka badań realizowanych w CFT PAN w 2022 roku.

Nr. Tytuł zadania Kierownik zadania Dodatkowi realizujący
1 Teoria grawitacji: struktura matematyczna oraz zastosowania astrofizyczne i kosmologiczne Prof. Mikołaj Korzyński Prof. Jerzy Juliusz Kijowski
2 Złożone układy kwantowe i ich zastosowania informatyczne Prof. Marek Kuś Prof. Karol Życzkowski
3 Fizyka gazów kwantowych Prof. Kazimierz Maria Rzążewski Prof. Lech Mankiewicz, Prof. Krzysztof Pawłowski
4 Astrofizyka Prof. Agnieszka Janiuk Prof. Bożena Jadwiga Czerny
5 Nauka a Społeczeństwo Prof. Łukasz Andrzej Turski
6 Koneksje Cartana i specjalne geometrie kontaktowe Prof. Paweł Krzysztof Nurowski
7 Obliczenia kwantowe, topologia i geometria w mechanice kwantowej Prof. Adam Sawicki Prof. Iwo Białynicki-Birula, Prof. Michał Oszmaniec
8 Nieklasyczne korelacje w złożonych układach fizycznych Prof. Remigiusz Augusiak
9 Testowanie OTW i alternatyw za pomocą kosmicznych pól gęstości i prędkości galaktyk Prof. Wojciech Andrzej Hellwing Dr Maciej Andrzej Bilicki
10 Ewolucja kwantowych układów otwartych a przejście kwantowo-klasyczne Prof. Jarosław Korbicz
Nr. Tytuł zadania Kierownik zadania Dodatkowi realizujący

Zadanie statutowe nr. 5: Nauka a Społeczeństwo

CFT PAN jest jedyna placówką badawczą PAN realizującą w praktyce od 17 lat zadanie upowszechniania nauki wśród najszerszych grup społeczeństwa a szczególnie młodzieży zarówno szkolonej jaki i akademickiej. Efektem tego zaangażowania CFT było stworzenie Szkoły Nauk Ścisłych oraz następnie jej włączenie w strukturę UKSW oraz zorganizowanie przez pracowników CFT PAN największych w Polsce przedsięwzięć edukacyjnych: Pikniku Naukowego, Centrum Nauki Kopernik oraz ostatnio przeniesienia na teren Polski Akademii Khana. Przemiany w dziedzinie IT w ostatnich latach wskazują na konieczność gruntownego przemyślenia i przebudowania sposobu edukacji o ile ma ona być w Polsce podstawowym motorem rozwoju społeczeństwa wiedzy. Dlatego celowym wydaje się stworzenie w CFT PAN Tematu badawczego, realizującego zaniedbaną w Polsce tematykę Nauka a Społeczeństwo (Science and Society). Pierwszym zadaniem planowanym na 2018 rok będzie analiza zmian w kształceniu nauk przyrodniczych poczynając od szkoły powszechnej podstawowej wywołanych wprowadzona reformą szkolną z 2017r poprzez krytyczna analizę obecnych podstaw programowych. Drugim zadaniem będzie dopracowanie i rozwinięcie prac prowadzonych nad związkami nauki ścisłych z sztuką. W szczególności przygotowania do napisania książki na temat Nauka i Sztuka dotyczącej wzajemnych relacji rewolucji w matematyce i fizyce drugiej połowy XIX wieku i przełomu XIX/XX wieku z literaturą i malarstwem tego okresu.

Przygotowanie oceny sytuacji w kształceniu nauk przyrodniczych w szkołach polskich na tle zmian w tej dziedzinie zachodzących na świecie. Na przestrzeni ostatnich lat CFT PAN realizowało wiele prac w dziedzinie Nauka i Społeczeństwo, które były rozproszone i nie usystematyzowane w jedno zadanie badawcze. Wszelkie wyniki poznawcze w dziedzinie Nauka a Społeczeństwo maja bezpośrednie znaczenie praktyczne. CFT PAN posiada, jako jedyna placówka naukowa w Polsce możliwości bezpośredniego konfrontowania swoich osiągnięć badawczych w tej dziedzinie ze sprawdzeniem w praktyce edukacyjnej poprzez istniejącą silna strukturę współpracy ze szkołami.


Zadanie statutowe nr. 6: Koneksje Cartana i specjalne geometrie kontaktowe

Będziemy badać rozmaitości M nieparzystego wymiaru (2n+1) z gładkim odwzorowaniem D przyporządkowującym każdemu punktowi x podprzestrzeń wektorową D(x) przestrzeni stycznej T(x) do M w x. Takie odwzorowanie nazywa się dystrybucją D na M. Gdy wymiar D(x) jest w każdym punkcie x równy 2n i gdy dystrybucja D jest maksymalnie niecałkowalna (co oznacza niezwyrodnienie pewnej dwuliniowej formy określonej na D), dystrybucja D nazywa się dystrybucją kontaktową, a rozmaitość (M, D) rozmaitością kontaktową. Lokalna geometria rozmaitości kontaktowych jest bardzo uboga, i w związku z tym wyposaża się rozmaitości kontaktowe w dodatkowe obiekty geometryczne G czyniąc rozmaitości kontaktowe (M, D) specjalnymi rozmaitościami kontaktowymi (M, D, G), które już można lokalnie rozróżniać. Szczególnie interesujące są specjalne rozmaitości kontaktowe, które dopuszczają opis za pomocą koneksji Cartana. Dla nich wszystkie lokalne niezmienniki zadane są przez krzywiznę takiej koneksji, co pozwala na pełną klasyfikację lokalnie nierównoważnych modeli takich rozmaitości. W szczególności pozwala to tez na znalezienie modeli jednorodnych.

Celem tego zadania jest wyróżnienie ciekawych specjalnych rozmaitości kontaktowych, ze szczególnym uwzględnieniem takich, których modele jednorodne mogą być zrealizowane jako nieholonomiczne układy mechaniczne występujące w świecie rzeczywistym. Bardziej ambitnym celem jest powiązanie następujących zagadnień: sterowania nieholonomicznymi układami kinematycznymi oraz teorii maksymalnie niecałkowalnych dystrybucji i geometrii parabolicznych. Jego realizacja wiąże się z: charakteryzacją dystrybucji kontaktowych dopuszczających opis w języku geometrii parabolicznej, konstrukcją kinematycznych modeli dla takich dystrybucji, interpretacją bogatej struktury geometrii parabolicznej w terminach modelu kinematycznego.

Badania w tej dziedzinie są ostatnio bardzo intensywne, i prowadzone zarówno w Europie (Austria, Białoruś, Francja, Polska, Rosja, Włochy), na kontynencie amerykańskim (Brazylia, Meksyk, USA), w Azji (Japonia, Korea) i Australii. Rozwijamy je we współpracy z matematykami z IMPAN w Warszawie, a także z grupami Mike'a Eastwooda z Australian National University, Iana Andersona z Utah State University, Andreasa Capa z University at Wien i z Gilem Borem z CIMAT w Meksyku.


Granty badawcze realizowane w CFT

Obecnie realizowane:

Tytuł grantu Kierownik projektu Instytucja finansująca Początek realizacji Koniec realizacji
LUSTRE - Testy grawitacji i ciemnej energii w lokalnym Wszechświecie Prof. Wojciech Andrzej Hellwing NCN 2020-08-31 2023-08-30
Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka Prof. Agnieszka Janiuk NCN 2020-06-26 2024-06-25
VErTIGO-Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię. Prof. Wojciech Andrzej Hellwing NCN 2019-09-03 2024-09-03
Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne Kierownik projektu Prof. Marek Kuś, lider zaspołu w CFT PAN Prof. Michał Oszmaniec FNP 2019-07-01 2023-06-30
Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk Prof. Bożena Jadwiga Czerny NCN 2018-04-08 2023-04-08
Tytuł grantu Kierownik projektu Instytucja finansująca Początek realizacji Koniec realizacji

Zakończone:

Tytuł grantu Kierownik projektu Instytucja finansująca Początek realizacji Koniec realizacji
Korelacje w wielociałowych dywanach kwantowych Mgr Piotr Tadeusz Grochowski NCN 2019-07-04 2021-07-04
Dynamiczna niestabilność Stonera Prof. Kazimierz Maria Rzążewski NCN 2019-01-13 2021-01-13
Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w wymiarze pięć Prof. Paweł Krzysztof Nurowski NCN 2019-01-09 2021-01-09
Samotestujące układy kwantowe oraz niezależne od urządzenia relacje niepewności Dr Jędrzej Kaniewski NCN 2018-06-30 2019-06-30
Przejście kwantowo-klasyczne. Nowe problemy i metody badania Prof. Marek Kuś NCN 2018-06-07 2021-06-07
Protokoły samokontroli dla wieloczęściowych stanów kwantowych Prof. Remigiusz Augusiak FNP 2018-04-30 2021-04-30
Specjalne geometrie związane z grupą G_2 Dr Katja Sagerschnig NCN/Maria Skłodowska-Curie Cofund Action 2017-12-31 2019-12-31
Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach Dr Tomasz Maciążek NCN 2017-10-01 2018-10-01
Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząsteczek na grafach Dr Tomasz Maciążek NCN 2017-07-16 2019-11-16
Hiperakrecja materii na czarną dziurę Prof. Agnieszka Janiuk NCN 2017-07-09 2020-07-09
Andrzej Trautman i Złoty Wiek Teorii Względności Prof. Paweł Krzysztof Nurowski MNiSW 2017-06-22 2018-05-22
Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jego zastosowania w kosmologii Prof. Mikołaj Korzyński NCN 2017-04-09 2021-04-09
Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej Dr Rafał Ołdziejewski NCN 2017-01-16 2019-08-16
Stabilność zagadnienia początkowego dla równań einsteina: aspekty klasyczne i kwantowe Prof. Jerzy Juliusz Kijowski NCN 2017-01-15 2020-01-15
Taniec galaktyk: testowanie Teorii Względności i jej alternatyw przy wykorzystaniu pól prędkości galaktyk Prof. Wojciech Andrzej Hellwing EC / European Commission / Marie Skłodowska-Curie IF 2016-12-31 2019-12-31
Populacje gwiazdowe gigantycznych radioźródeł Dr Agnieszka Olga Kuźmicz opiekun naukowy Prof. Bożena Jadwiga Czerny NCN 2016-09-30 2019-09-30
Dynamika gazów kwantowych Prof. Kazimierz Maria Rzążewski NCN 2016-07-13 2020-07-13
Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe Prof. Karol Życzkowski NCN 2016-06-08 2021-06-08
Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych Prof. Adam Sawicki NCN 2016-04-11 2021-04-11
Delokalizacja w wieloczęściowych systemach kwantowych Prof. Remigiusz Augusiak EC / European Commission / Marie Skłodowska-Curie IF 2016-03-31 2018-03-31
Ciąg główny kwazarów Prof. Bożena Jadwiga Czerny NCN 2016-02-02 2019-07-02
Splątanie i dekoherencje ultrazimnych atomów Prof. Krzysztof Pawłowski NCN 2015-03-05 2018-09-05
Dekoherencje stanów niegaussowskich Dr hab. Łukasz Marek Rudnicki NCN 2015-02-19 2018-10-17
Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działania operacji SLOCC Dr Tomasz Maciążek MNiSW 2014-08-24 2018-08-24
Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii Prof. Lech Mankiewicz NCN 2013-12-19 2018-12-19
Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych Prof. Agnieszka Janiuk NCN 2013-02-24 2018-10-24
Tytuł grantu Kierownik projektu Instytucja finansująca Początek realizacji Koniec realizacji