Konkurs na staż naukowy ze stypendium

 

 

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na staż w CFT PAN w ramach projektu badawczego „The role of the small-scale inhomogeneities in general relativity and cosmology”. Projekt kierowany przez dr Mikołaja Korzyńskiego jest realizowany w ramach programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Staż przeznaczony jest dla studentki/studenta studiów drugiego stopnia matematyki, fizyki, informatyki lub dziedzin pokrewnych (roku czwartego albo późniejszego w wypadku jednorodnych studiów magisterskich bądź inżynierskich).

 

Tematyka badawcza obejmuje numeryczne badanie własności niejednorodnych modeli kosmologicznych. Zadaniem studentki/studenta będzie opracowanie programu do określenia własności optycznych zadanego modelu. Wyniki posłużą za podstawę pracy magisterskiej studentki/studenta. Na czas stażu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, wypłacane najpóźniej do czerwca 2014.

 

Wymagania:

·         znajomość podstaw matematyki (algebra liniowa, podstawy teorii równań różniczkowych i analizy),

·         znajomość podstaw programowania i metod numerycznych.

 

Mile widziane, choć niekonieczne, będą:

·         znajomość programów do obliczeń symbolicznych Maple i Mathematica,

·         znajomość podstaw ogólnej teorii względności i kosmologii.

 

Kandydaci proszeni są o przygotowanie:

 

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres korzynski@cft.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 grudnia 2012. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie CFT PAN w Warszawie. W przypadku wątpliwości kandydaci mogą zostać poproszeni o dostarczenie oryginałów nadesłanych dokumentów. Kandydaci spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Pytania prosimy kierować na adres korzynski@cft.edu.pl.

 

Więcej informacji o tematyce badawczej dr Korzyńskiego dostępne jest tutaj.

 

 

 

Stona domowa         Strona CFT               Strona FNP

 

Visited: times.