Złożony wniosek w programie PASIFIC

Złożyliśmy wniosek o finansowanie badań w programie PASIFIC, 2 edycja. Kandydatka, dr Narjes Shahamat, chciałaby dołączyć do naszego zespołu i badać kolapsujące masywne gwiazdy i powstające tam dżety. Badania prowadzimy za pomocą symulacji numerycznych GR MHD. Powodzenia!


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł o polaryzacji promieniowania ukazał się w MNRAS

Po dość długim procesie recenzowania, nasza praca dotycząca spolaryzowanej emisj promieniowania z okolic bliskich horyzontu czarnej dziury została opublikowana w Monthly Notices of RAS.

Autorki Monika Mościbrodzka, Agnieszka Janiuk, i Mariafelicia de Laurentis, przedstawiają w niej po raz pierwszy obrazy liniowej i kołowej polaryzacji uzyskane z przetworzenia wyników sumulacji magnetycznie aresztowanego przepływu na nierotującą czarną dziurę. W szczególności, pokazujemy tutaj zachodzenie zjawiska inwersji polaryzacji, które jest unikatowe dla gazu w bezpośredniej okolicy horyzontu czarnej dziury.

Link do pracy opublikowanej w MNRAS znajduje się tutaj zaś numer preprintu to  https://arxiv.org/abs/2103.00267

ipole_datI


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Seminarium w NCBJ

W dniu 23 listopada, Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium na zaproszenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Temat referatu brzmiał “Magnetically arrested accretion flows near the black hole horizon“.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Seminarium INAF w Rzymie

W dniu 27 października, Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium na zaproszenie instytutu astrofizycznego INAF, Instituto Nazionale di Astrofisica, w Rzymie.

Spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę zoom, a tematem prezentacji była akrecja w aktywnych jądrach galaktyk: “Accretion disk instabilities in application to active galactic nuclei and changing-look AGN phenomenon”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja IPAM

W dniach 4-8.10, w Instytucie Matematyki Stosowaeji i Podstawowej (IPAM) Uniwersyttu Kalifornijskiego w Los Angeles, odbyła sie konferencja z cyklu Warsztaty IPAM. Cykl ten prezentuje zaproszonych wykładowców którzy są ekspertami w szerokim zakresie nauk ścisłych. Konferencja astrofizyczna w 2021 roku była zatytułowana “Computational Challenges in Multi-Messenger Astrophysics” i prezentowała przegląd zagadnień związanych z astrofizyką relatywistyczną i obliczeniową. Są one szczególnie istotne w ostatnich latach  dzięki odkryciu fal grawitacyjnych, emitowanych przez podwójne czarne dziury i gwiazdy neutronowe.

W związku z pandemią, część wykładów odbywała się w formie zdalnej.

Program konferencji, listę zaproszonych wykładowców, oraz nagrania wideo prezentacji wykładów można znaleźć na stronie internetowej.

Agnieszka Janiuk zaprezentowała wykład pt.  “Many faces of black hole accretion in gamma ray bursts”.

general_nsbh_merger


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Ishika Palit otrzymała stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki

W dniu 20 września, 2021, Ishika Palit z sukcesem obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną “Selected aspects of low angular momentum accretion onto black hole” napisaną pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk. W dniu 1. października, Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN nadała pani Ishice Palit stopień doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki.

Na zdjęciu poniżej, Ishika Palit odbiera dyplom doktorski i składa ślubowanie. Po lewej – opiekun pracy doktorskiej, po prawej – Przewodniczący Rady Naukowej CFT PAN, prof. Lech Mankiewicz.

IMG_3862


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja PoToR

W dniach 20-23 września 2021, odbyła się 7.-ma konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego PoToR.

Nasz zespół przedstaił tam dwa referaty w sesji naukowej “Cosmology and Astrophysics” session. Bestin James zaprezentował swoje wyniki badań w wystąpieniu pt.  “Numerical study of magnetically dominated jets from accreting black hole sources” zaś Agnieszka Janiuk mówiła na temat “Magnetically arrested accretion flows near the black hole horizon”. Strona internetowa konferencji znajduje się pod tym linkiem.

Fig1b_dump2500_NS100_r10_xy


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

40-te urodziny CFT PAN

W dniach 30 sierpnia – 3 września, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN obchodziło swoje 40-lecie.

Instytut został utworzony w roku 1980, zaś faktyczna rocznica, która miała być obchodzona w ubiegłym roku, została przeniesiona na rok 2021, z powodu pandemii.

W tym roku, zorganizowaliśmy piękną uroczystość na żywo, w celu promocji i przedstawienia osiągnięć naukowych naszej placówki i tego, jak rozwinęła sie w ciągu tych 40 lat.

Strona inernetowa konferencji oraz książka abstraktów znajduje się pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Ishika Palit dopuszczona do publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Decyzją Komisji Doktorskiej w CFT PAN, po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów, Pani mgr. Ishika Palit została dopuszczona do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Rozprawa zatytułowana “Selected aspects of low angular momentum accretion onto a black hole” została przygotowana pod opieką prof. dr hab. Agnieszki Janiuk. Zewnętrznymi recenzentami są prof. Ranjeev Misra, Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, India, oraz prof. Vladimir Karas, Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic. Publiczna obrona rozprawy odbędzie się dnia 20 września, 2021, o godzinie 11.00 (CET), i bedzie prowadzona na platformie Zoom, a także transmitowana na kanale youtube CFT PAN.

Wszystkie dokumenty dotyczące przewodu doktorskiego Ishiki Palit znajdują się pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Grant na superkomputer HAWK

Otrzymaliśmy dostęp do superkomputera HAWK, zlokalizowanego z Centrum Obliczeniowym HLRS na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Uzysany grant obliczeniowy to 250000 godziny rdzeniowych. Został udostępniony na realizację projektu pt. HARM-COOL optimization in 3D with nuclear gas Equation of State”.

 

csm_HPE-Apollo-Hawk_fisheye_3d874c671a


Posted in Uncategorized by with no comments yet.