Artykuł o zmienności dżetów w ApJ

jet_profile_with_theta_allNasza nowa praca pt. “Variability of magnetically-dominated jets from accreting black holes” została zaakceptowana do druku w Astrophysical Journal.

W niniejszym artykule, Agnieszka Janiuk, Bestin James i Ishika Palit przedstawiają wyniki osiowo-symetycznych symulacji  centralnego silnika niejednorodnego dżetu, w którym namagnesowany dysk otacza rotującą czarną dziurę Kerra. Analizujemy energetyczny rozkład dżetu w różnych odległościach od jego osi i kierunku linii widzenia oraz mierzymy zmienność czasową emisji dżetu w zlokalizowanych obszarach. Przedstawiamy ilościową analizę wyników obliczając minimalne skale czasowe oraz widma mocy zmienności.
Preprint pracy znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Wysłany propozal na QUANTEra

Wysłaliśmy propozal na konkurs QUANTEra 2021 – Applied Quantum Science (AQS).
QuantERA jest siecią 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach, wspierającą badania naukowe z zakresu technologii kwantowych.

Tematem naszego pojektu są badania detekcji fal grawitacyjnych za pomocą kwantowych technologii uczenia maszynowego. Projekt “Fast detection of gravitational waves using quantum machine learning” został opracowany pod kierownictwem naszych Kolegów z Rumunii, z Instytutu Badań Kosmicznych, Kosmologii i Astrofizyki Cząstek w Bukareszcie.

quantera_plakat_poziom2


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konkurs na stanowisko postdoka

Zapraszamy kandydatów do składania aplikacji na konkurs o stanowisko adjunkta (typu post-dok) w naszym zespole, finansowane z grantu Opus pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk.

Poszukujemy kandydatów posiadających doktorat i doświadczenie w dziedzinie astrofizyki teoretycznej i obliczeniowej. Tematyka naukowa projektu obejmuje badanie procesu ewolucji i kolapsu masywnej gwiazdy w kontekście długich rozbłysków gamma. Zajmujemy się również procesem nukleosyntezy ciężkich izotopów w wypływach z okolic dysków akrecyjnych. Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku postdoka wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy.

Pełne ogłoszenie o konkursie wraz dodatkowymi dokumentami (w formacie pdf) znajduje się pod tym linkiem.

Termin składania aplikacji to 15 czerwca.

14773475650_cb8fc5879d_h


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł o kolapsujących gwiazdach zaakceptowany w ApJ

Praca pt. “Accretion induced black hole spin up revised by numerical GR MHD simulations” autorstwa Dominiki Król i Agnieszki Janiuk została przyjęta do druku w Astrophysical Journal. Artykuł przedstawia ograniczenia na zmiany masy i spinu czarnej dziury powstającej podczas kolapsu masywnej rotującej gwiazdy, w której metryka Kerra ulega w zwiazku z tym systematycznym modyfikacjom. Preprint pracy znajduje się pod tym linkiem.

A085S14Beta1RhoAphiContdump034


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja RATOP 2021

Zakończyliśmy pierwszą konferencję astrofizyczną zorganizowaną w Centrum Fizyki Teoretycznej. Konferencja pt. Relativistic Astrophysics – Theory and Observational Perspectives – w skrócie RATOP, trwała od 16 marca do 19 marca 2021. Wydarzenie zostało przesunięte z roku 2020, z powodu sytuacji pandemicznej, zaś ostatecznie zostało zorganizowane w formie zdalnej. Niemniej jednak konferencja okazała się dużym sukcesem i wielu uczestników mogło wysłuchać wspaniałych wykładów  poświęconych  różnym aspektom astrofizyki relatywistycznej.

Strona internetowa konferencji znajduje się pod tym adresem.

Większość wykładów została nagrana i zostanie udostępniona publicznie na stronie.

RATOP2021_2


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Nagroda w konkursie CFT dla Ishiki Palit

Ishika Palit, doktorantka 4-go roku w naszej grupie, otrzymała nagrodę w wysokości 10,000 zł w konkursie CFT na projekt młodego naukowca. Jej propozal jest zatytułowany “Role of self gravity of accretion disk in collapsar model”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Nominacja profesorska dla Agnieszki Janiuk

Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, datowanej na 4. stycznia 2021 roku, dr hab. Agnieszka Janiuk otrzymała tutuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Nowa osoba dołączyła do zespołu

Do zespołu astrofizycznego w CFT PAN dołączyła nowa osoba. Pani dr. Fatemeh Hossein-Nouri jest specjalistką w zakresie numerycznej relatywistyki oraz astrofizyki gwiazd zwartych. Od grudnia 2020 roku rozpoczęła pracę w CFT PAN, zaś jej kontrakt jest finansowany z nowego grantu Opus, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Wyróżniająca ocena końcowa realizaji projektu

Otrzymaliśmy akceptację i ocenę raportu końcowego z realizacji grantu Sonata-Bis. Projekt badawczy pt. “Astrofizyka procesów wokół obieków zwartych” był kierowany przez prof. Agnieszkę Janiuk w latach 2013-18. Grant został uznany w ocenie ekspertów NCN za wyróżniający.

Black_Hole_Milkyway


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

12 spotkanie Konsorcjum X-IFU

W dniach 2-6 listopada, odbyło się  12-te spotkanie Konsorcjum X-IFU. Zostało ono zorganizowane w formie wirtualnej, na platformie ZOOM. Harmonogram spotkania obejmował trzy sesje plenarne, w których przedstawiono referaty naukowe związane z tematyką astrofizyki wysokich energii, oraz raporty na temat inżynierii systemu budowanego detektora X-IFU na pokładzie satelity Athena. W ramach sesji równoległych, odbyły się spotkania zespołów roboczych XSAT (Doradczy Zespół Naukowy), XISC (Centrum Naukowe Instrumentu) oraz XCAT (Zespół Kalibracyjny).

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.