Long Gamma Ray Bursts from Binary Black Holes

Praca na temat błysków gamma ze zderzających się gwiazd podwójnych została przyjęta do Astronomy and Astrophysics. Autorami są Agnieszka Janiuk, Szymon Charzyński i Michał Bejger. Link do preprintu: http://xxx.lanl.gov/abs/1310.4869


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Chaos in motion around black holes

Petra Sukova wygłosiła w CFT PAN seminarium pt. “Chaos in motion around black holes”.

Jej udane wytąpienie mieliśmy okazję uczcić po południu zabawą przy ognisku w Kabatach.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.