Astronomiczny elementarz

Pokaz pt. “Astronomiczny elementarz” można obejrzeć w zakładce “Popularyzacja”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Nowa animacja

Dodaliśmy nową animację – pokazuje jak wygląda horyzont zlewających się czarnych dziur (zakładka Kosmiczne obiekty zwarte).


Posted in Uncategorized by with no comments yet.