Nagroda dla Petry Sukovej

Petra Sukova otrzymała nagrodę CFT PAN w konkursie na projekty badawcze młodych naukowców. Nagrodzony projekt nosi tytuł “Studying the dynamics of low angular momentum flows”


Posted in Uncategorized by with no comments yet.